Handbook of military sciences

Målet med dette håndboksprosjektet er å utvikle et åpent elektronisk tilgjengelig referanseverk som samlet gir en grunnleggende oversikt over de militærvitenskapelige fagfelt.

Den første utgaven vil omfatte tusen sider, bestående av 12 undergrupper med fem til åtte kapitler i hver, og være ferdigstilt innen utgangen av 2020.

De 12 undergruppene er:

 • militær vitenskapsteori
 • militærstrategi
 • militær design
 • militære operasjoner
 • militær historie
 • militæret og samfunnet
 • den militære profesjon
 • militær ledelse
 • militær teknologi
 • militær styring
 • økonomi og logistikk
 • militære aspekter av sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • militære atferdsvitenskaper

Prosjektleder ved FHS/Stabsskolen er Anders McD Sookermany.

Publisert 13. november 2019 11:21.. Sist oppdatert 13. november 2019 12:32.