Læring under risiko

Målet med prosjektet Læring under Risiko (LuR) er å beskrive, forstå og forklare risikodimensjonen i soldaters militære ferdighetslæring før, under og etter deltakelse i militære operasjoner.

LuR-prosjektets ambisjon er å bidra til kunnskapsutvikling om betydningen av risiko som dimensjon i militær ferdighetstilegnelse med sikte på å utvikle en militær trenings- og prestasjonskultur som understøtter Forsvarets etablering av operativ evne.

Så langt har det blitt utrapportert én kategorisert bibliografi, tre vitenskapelige artikler, 12 konferansebidrag og én nordisk workshop.

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er Anders McD Sookermany.


Publisert 13. november 2019 11:41.. Sist oppdatert 13. november 2019 11:41.