Strategisk ledelse i krise og krig

Boken Strategisk ledelse i krise og krig (2010) med Gjert Lage Dyndal som redaktør, er nå i ferd med å bli nyskrevet. Innholdet, i den nye utgaven, blir spisset til strategisk ledelse i nasjonale kriser og krig, og delen om internasjonale operasjoner er utelatt.

Boken skal ta for seg håndtering av ulike typer kriser, både de som truer samfunnssikkerheten og de som truer statssikkerheten. Hovedfokus er håndtering av kriser utløst av aktører med intensjon om å skade norske interesser, inkludert kriser som potensielt kan få negative utenriks- og sikkerhetspolitiske konsekvenser for Norge.

Redaktørene har invitert en rekke eksperter, på ulike områder innenfor krisehåndtering, til å bidra med sin kompetanse.

Målgruppen for boken er i første rekke studenter på studier og kurs på universitet og høyskoler (sivile og militære), innenfor temaene beredskap og kriser. Boken har også mål om å være relevant og nyttig for ledere i alle virksomheter.

Den nye utgaven av boken vil bli utgitt av Universitetsforlaget i 2020, og vil bli fagfellevurdert.

Redaktørene for boken er førstelektor Ann Karin Larssen FHS/Luftkrigsskolen og oberst/dosent Gjert Lage Dyndal.

Publisert 11. september 2019 11:02.. Sist oppdatert 18. november 2019 10:13.