Østensen, Åse Gilje
AvdelingForsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen
StillingProsjektkoordinator/førsteamanuensis
Telefon55518823
Epostaostensen@fhs.mil.no

Åse Gilje Østensen er utdannet PhD fra Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen i 2013. Hun spesialiserer seg på privat sikkerhet og militære selskap, og på problemstillinger i skjæringspunktet mellom det sivile og det militære. 

Østensen har tidligere jobbet som lærer ved Sjøkrigsskolen og som forsker ved Chr Michelsens Institutt. 

Hun har også hatt bistillinger ved Institutt for sammenliknende politikk. 

Interessefelt og kompetanseområder:

 • Private sikkerhets og militære selskap i Vesten og i Russland
 • Totalforsvar
 • Internasjonal sikkerhetspolitikk
 • Forsvarsutvikling
 • «hybride» trusler

Bok/rapport/avhandling

 • Østensen, Åse Gilje. 2013. "The political agency of private military and security companies: Governors in the making". Doktorgradsavhandling, University of Bergen.
 • Østensen, Åse Gilje. 2011. UN Use of Private Military and Security Companies. Practices and Policies. Rapport, The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
 • Østensen, Åse Gilje. 2009. Outsourcing peace? The United Nations' use of private security and military companies. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Østensen, Åse Gilje. 2016. "Reconfiguring power and insecurity in the Afghan context. The consequences of outsourcing security in high risk societies". I The Ashgate Research Companion to Security Outsourcing in the 21st Century, redigert av Joakim Berndtsson og Christopher Paul Kinsey. Ashgate.
 • Østensen, Åse Gilje. 2013. "Norway: Keeping up appearances". I Commercialising security in Europe : political consequences for peace operations, redigert av Anna Leander, 18–36. Routledge.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Bukkvoll, Tor og Åse Gilje Østensen. 2020. "The Emergence of Russian Private Military Companies: A New Tool of Clandestine Warfare". Special Operations Journal (SOJ) .
 • Berndtsson, Joakim og Åse Gilje Østensen. 2015. The Scandinavian Approach to Private Maritime Security — A Regulatory Façade? Ocean Development and International Law 46 (2): 138–152.
 • Østensen, Åse Gilje. 2014. Implementers or Governors? The Expanding Role for Private Military and Security Companies within the Peace Operations Network. International Community Law Review 16 : 423–442.
 • Østensen, Åse Gilje. 2013. In the business of peace: the political influence of private military and security companies on UN peacekeeping. International Peacekeeping 20 (1): 33–47.
 • Østensen, Åse Gilje. 2011. In from the cold? Self-legitimating the market for private security. Global Change, Peace & Security 23 (3): 369–385.

Populærvitenskapelige artikler

 • Østensen, Åse Gilje. 2018. Forskning på Sjømakt ved SKSK. Dogwatch .
 • Østensen, Åse Gilje. 2014. Kameloner i Strid og Fred. Om Private Sikkerhets og militære Selskap. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 17 (1): 5–23.
Publisert 29. august 2019 12:42.. Sist oppdatert 9. desember 2019 10:00.