Saxi, Håkon Lunde
AvdelingForsvarets høgskole, Stabsskolen
StillingFørsteamanuensis
Telefon23 09 59 34 / 992 78 704
Eposthaakon.saxi@fhs.mil.no

(f. 1983) Ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, høsten 2016. Master i historie fra Universitetet i Oslo, våren 2009, inkludert et utvekslingssemester ved American University of Paris. Master i internasjonal politikk fra London School of Economics and Political Science, høsten 2008. Bachelor i europastudier (EU) fra Universitetet i Oslo, våren 2006, inkludert et semester tilbrakt som ERASMUS-student ved Universitetet i Wien.

Saxi har vær tilknyttet Forsvarets høgskole (FHS) siden 2009. Han var forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS)/FHS 2009–2010, doktorgradsstipendiat 2011–2015 og seniorforsker 2016–2019. Doktorgradsavhandlingen hans hadde tittelen «From the Defence of Europe to Global Expeditionary Operations: British and German Defence Policy 1990–2014». Saxi har vært gjesteforsker ved den britiske fellesoperative stabsskolen (JSCSC) i 2013, gjesteforsker ved Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) i Berlin i 2012, og praktikant ved FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner i 2009.

Fra 2019 er Saxi tilsatt som førsteamanuensis ved Seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved FHS/Stabsskolen (STS). Han arbeider for tiden på bokprosjektet Det norske Forsvaret på Balkan. Prosjektet skal resultere i en bokutgivelse om det norske militære engasjementet på Balkan på 1990- og 2000-tallet.

INTERESSEFELT OG KOMPETANSEOMRÅDER

 • norsk og nordisk militærstrategi og forsvarspolitikk
 • tysk og britisk militærstrategi og forsvarspolitikk
 • nordisk forsvarssamarbeid (NORDEFCO)   
 • EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • europeisk politisk historie
 • internasjonal politisk teori

HÅKON LUNDE SAXIS UTVALGTE PUBLIKASJONER

Bok/rapport/avhandling

Del av bok/rapport

 • Saxi, Håkon Lunde. 2020. "Military Strategy in Germany". I Military Strategy in the 21st Century: The Challenge for NATO, redigert av Janne Haaland Matlary og Robert Johnson. Hurst Publishers.
 • Saxi, Håkon Lunde og Atle Gerhard Stai. 2020. "Why Small European States Need Military Strategy". I Military Strategy in the 21st Century: The Challenge for NATO, redigert av Janne Haaland Matlary og Robert Johnson. Hurst Publishers.
 • Saxi, Håkon Lunde. 2019. "British-German Defence and Security Relations After Brexit: Quo Vadis, ‘Silent Alliance’?" I The United Kingdom’s Defence After Brexit: Britain’s Alliances, Coalitions, and Partnerships, redigert av Janne Haaland Matlary og Robert Johnson. Palgrave Macmillan.
 • Saxi, Håkon Lunde. 2018. "Norwegian Perspectives on Baltic Sea Security". I Strategic Challenges in the Baltic Sea Region: Russia, Deterrence, and Reassurance, redigert av Ann-Sofie Dahl. Georgetown University Press.
 • Saxi, Håkon Lunde. 2016. "Hvordan revitalisere NORDEFCO? En statusrapport og noen konkrete tiltak for å styrke samarbeidet i hverdagen". I Nordisk Forsvarssamarbejde 2016 - Vilkår og muligheder, redigert av Mikkel Storm Jensen, 61–92. København: Forsvarsakademiet.
 • Saxi, Håkon Lunde. 2014. "So Similar, Yet so Different: Explaining Divergence in Nordic Defence Policies". I Common or Divided Security? German and Norwegian Perspectives on Euro-Atlantic Security, redigert av Robin M. Allers, Carlo Masala og Rolf Tamnes, 257–277. Peter Lang Publishing Group.
 • Saxi, Håkon Lunde. 2013. "Landmilitær krisehåndtering". I Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

Vis alle
Publisert 4. juli 2019 12:32.. Sist oppdatert 16. mars 2020 13:51.