Wegge, Njord
AvdelingForsvarets høgskole, Krigsskolen
StillingFørstemanuensis
Telefon23 09 93 52/905 62 578
Epostnwegge@fhs.mil.no

​Njord Wegge arbeider som førsteamanuensis ved FHS/Krigsskolen.

Wegge avla sin doktorgrad om internasjonal politikk i Arktis ved Universitetet i Tromsø høsten 2013.

Han var visiting scholar til U.C. Berkeley USA våren 2009, og førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø 2016–2018. Wegge arbeidet som gjesteforsker og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt på Polhøgda 20122014, og seniorforsker på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 20172019. 

Wegge arbeidet også i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) 20142017. 

Njord Wegge var redaktør i statsvitenskap i det internasjonale, fagfellevurderte tidsskriftet Arctic Review on Law and Politics 2013–2019.

Interessefelt:

 • sikkerhetspolitikk
 • militærmakt, inkludert spørsmål knyttet til "hybridkrig"
 • etterretning, overvåking og sikkerhetstjeneste
 • Arktis/nordområdene
 • internasjonal politikk og geopolitikk

Bok/rapport/avhandling

 • Wegge, Njord. 2019. Stormaktsinteresser og sikkerhetspolitiske utviklingstrekk i Arktis. Mulige implikasjoner for Norge. NUPI Policy Brief, nr. 2. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs.
 • Wegge, Njord og Ian Leigh, red. 2019. Intelligence oversight in the twenty-first century: Accountability in a changing world. Routledge.
 • Wegge, Njord. 2013. Norway: Small State, Arctic and Maritime Great Power? The relationship between Norway and the EU in the High North. Doktorgradsavhandling, University of Tromsø.

Del av bok/rapport

 • Cullen, Patrick og Njord Wegge. 2019. "Å varsle om hybride trusler". I Etterretningsanalyse I Den Digitale Tid, redigert av Stig Stenslie, Lars Haugom og Brigt Harr Vaage, 107–130. Fagbokforlaget.
 • Wegge, Njord. 2019. "Concluding remarks. The future of intelligence oversight". I Intelligence oversight in the twenty-first century: Accountability in a changing world, redigert av Njord Wegge og Ian Leigh, 193–200. Routledge.
 • Wegge, Njord og Ian Leigh. 2019. "Intelligence and oversight at the outset of the twenty-first century". I Intelligence oversight in the twenty-first century: Accountability in a changing world, redigert av Njord Wegge og Ian Leigh, 7–24. Routledge.
 • Wegge, Njord og Cristina-Elena Merticaru. 2019. "Arctic policy in the European Union". I Oxford Research Encyclopedia of Politics, redigert av William R. Thompson. Oxford University Press.
 • Wegge, Njord og Thorsten Wetzling. 2019. "Contemporary and future challenges to effective intelligence oversight". I Intelligence oversight in the twenty-first century: Accountability in a changing world, redigert av Njord Wegge og Ian Leigh, 25–39. Routledge.
 • Wegge, Njord. 2016. "Governance and Ownership of the Arctic Ocean: Living Resources and the Continental Shelf". I Asian Countries and the Arctic Future, redigert av Leiv Lunde, Jian Yang og Iselin Phoebe Stensdal, 143–154. World Scientific.
 • Wegge, Njord. 2016. "Norway: Peaceful State, Crucial Geography, Upheaval and Reform". I Handbook of European Intelligence Cultures, redigert av Bob de Graaff og J. M. Nyce, 267–277. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Wegge, Njord. 2015. "The European Union's Arctic Policy". I Handbook of the Politics of the Arctic, redigert av Geir Hønneland og Leif Chr. Jensen. Edward Elgar Publishing.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Wegge, Njord. 2014. "China in the Arctic. Interests, Actions and Challenges". Nordlit (32): 83–98.
 • Wegge, Njord. 2013. Politics between science, law and sentiments: explaining the European Union's ban on trade in seal products. Environmental Politics 22 (2): 255–273.
 • Wegge, Njord. 2012. "Norge og EU - partnere i Arktis". Nordlit 29 : 129–138.
 • Wegge, Njord. 2012. The EU and the Arctic: European foreign policy in the making. Arctic Review on Law and Politics 3 (1): 6–29.
 • Wegge, Njord. 2011. Small state, maritime great power? Norway's strategies for influencing the maritime policy of the European Union. Marine Policy 35 (3): 335–342.
 • Wegge, Njord. 2011. The political order in the Arctic: power structures, regimes and influence. Polar Record 47 (241): 165–176.
 • Wegge, Njord. 2003. Med Brussel som tyngdepunkt. Svensk og finsk sikkerhetspolitikk i endring. FHFS-notat (5).
 • Wegge, Njord. 2002. Sverige – falmet idealist i et likere Europa? Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier (4): 443–460.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Wegge, Njord. 2012. Cold Front. Conflict Ahead in Arctic Waters.David Fairhall. 2010. London and New York: I.B.Tauris. 220 p, illustrated, hard cover. ISBN 978-1- 84885-384-3. Polar Record.
 • Wegge, Njord. 2012. Kina, Norge og Arktisk Råd. Nordlys, 07. mars.
 • Wegge, Njord. 2011. Staters utenrikspolitikk og etikk. Nordlys.
 • Wegge, Njord. 2010. Norge, en arktisk stormakt? Finnmarken, 27. juli.
 • Wegge, Njord. 2008. EUs blikk mot Arktis. Nordlys, 26. november.
 • Wegge, Njord. 2008. EU med interesse for Arktis. Nordlys, 17. november.
Vis alle
Publisert 10. februar 2020 08:04.. Sist oppdatert 27. april 2020 15:53.