Cyber power praxis - ways to improve understanding and governance in the cyber domain

​Prosjektet er en PhD-samarbeidsstudie mellom FHS/Cyberingeniørskolen og Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og ønsker å øke forståelsen og forutse utviklingen innenfor cybermakt. 

Cybermakt kan via digitale virkemidler påvirke materielle og immaterielle eiendeler. Ved å kombinere ressurser og ferdigheter kan prosjektet bidra til økt forståelse rundt en felles måte å tolke/bedømme effekten av cybermakt, og igjen enklere utdanne/forberede cyperoperatører. Resultatene av studien ønsker å oppfordre til akademisk ansvar, utvikling av aktiviteter, økt bevissthet og en rekke ferdigheter som blant annet ustrukturert problemløsning, kritisk tenkning, læring og resonnement. Videre utvikling og bruk av disse resurssene og ferdighetene fører igjen til økt forståelse av cybermakt.

Prosjektleder fra FHS/Cyberingeniørskolen er hovedlærer Benjamin James Knox. Prosjektdeltaker fra FHS/Cyberingeniørskolen er professor Kirsi Helkala.  

Et utvalg av Benjamin James Knox og Kirsi Helkala sine tidligere publikasjoner (se ansattsidene for full oversikt)

  • Jøsok, Øyvind, Ricardo Gregorio Lugo, Benjamin James Knox, Stefan Sütterlin og Kirsi Marjaana Helkala. 2019. Self-regulation and cognitive agility in cyber operations. Frontiers in Psychology 10 (875).
  • Knox, Benjamin James, Ricardo Gregorio Lugo, Kirsi Marjaana Helkala og Stefan Sütterlin. 2019. Slow Education and Cognitive Agility: Improving Military Cyber Cadet Cognitive Performance for Better Governance of Cyberpower. International Journal of Cyber Warfare and Terrorism (IJCWT) 9 (1).
  • Lugo, Ricardo Gregorio, Andrea Firth-Clark, Benjamin James Knox, Øyvind Jøsok, Kirsi Marjaana Helkala og Stefan Sütterlin. 2019. Cognitive Profiles and Education of Female Cyber Defence Operators. Lecture Notes in Computer Science .
  • Hareide, Odd Sveinung, Øyvind Jøsok, Mass Soldal Lund, Runar Ostnes og Kirsi Marjaana Helkala. 2018. Enhancing Navigator Competence by Demonstrating Maritime Cyber Security. Journal of navigation 71 (5): 1025–1039.
  • Helkala, Kirsi Marjaana. 2018. Hybrid trussel - hybrid forsvar. Norsk Militært Tidsskrift (4): 15–20.
  • Knox, Benjamin James, Øyvind Jøsok, Kirsi Marjaana Helkala, Peter Khooshabeh, Terje Ødegaard, Ricardo Lugo og Stefan Sütterlin. 2018. "Socio-technical communication: The Hybrid Space and the OLB-Model for science-based cyber education". Military Psychology 30 (4): 350–359.
  • Knox, Benjamin James. 2018. "Hvorfor koble lederskap med cybermakt...?" I Ledelse i cyberdomenet, redigert av Øyvind Jøsok og Benjamin James Knox, 7–8. Forsvarets Ingeniørhøgskole.
  • Jøsok, Øyvind og Benjamin James Knox. 2018. Ledelse i cyberdomenet. Rapport, Forsvarets Ingeniørhøgskole.


Publisert 22. mai 2019 10:39.. Sist oppdatert 22. mai 2019 16:08.