nodefic-manual-teamnodefic-manual-teamhttp://forsvaret.no/media/PubImages/nodefic-manual-team.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7271Teamet hadde bl a samtaler med daværende Force Commander MONUSCO. Fra venstre Genlt Alberto dos Santos Cruz (Brasil), ob Petter HF Lindqvist, Alexander W. Beadle og Stian Kjeksrud

Forskning på beskyttelse av sivile

Et forskningsprosjekt ved FFI har i flere år studert konflikter og militære operasjoner der sivile har blitt angrepet.

Ett av hovedmålene har vært å forstå truslene mot sivile bedre for å gi bedre råd til militære styrker som er satt til å beskytte dem.

Publikasjonen Protecting Civilians from Violence – A threat-based Approach to Protection of Civilians in UN Peace Operations er resultatet av et prosjekt som har pågått i halvannet år. Petter Lindqvist kom fra jobben som stabssjef i FN-operasjonen i Sør-Sudan, og har kjent utfordringene med gapet mellom ambisjoner og ressurser for en FN-styrke på kroppen.

Den tidligere stabssjefen fra UNMISS fikk anledning til å bruke sine erfaringer i et prosjekt sammen med de to FFI forskerne. Ideen ble utviklet ved NODEFIC, der Kjell Pedersen, også med FN-erfaring fra Sør-Sudan, så muligheten til å trekke sammen gode krefter i et nybrottsarbeid. De ønsket å utvikle et enkelt verktøy som kunne brukes både av planleggere og militære sjefer, der målet er å finne ut hvordan man mest mulig effektivt kan bruke de militære ressursene til beskyttelse av sivile i en FN-operasjon.

Utgangspunktet er forskning ved FFI, der man har sett på situasjoner eller scenarier der sivile har blitt angrepet. Scenariene har blitt sortert etter en beskrivelse av aktørene som angriper.

Forskningen viste at militære styrker spiller en avgjørende rolle i de fleste situasjoner, men måten militærmakten brukes på, er avhengig av aktørenes intensjoner og strategier.

Dette dannet et godt utgangspunkt for å utarbeide et verktøy som foreslår løsninger på de utfordringene Petter Lindqvist og mange andre har erfart i dagens FN-operasjoner.

Forskningen på området fortsetter; I løpet av det neste året vil det blant annet komme en sammenliknende studie av væpnede grupper i Syria. Nye konfliktmønstre og nye aktører vil kunne utvide spektret av scenarier, og gjøre konseptet til et fortsatt relevant verktøy i alle konflikter der aktører bevisst angriper sivile.

 

Spørsmål? Kontakt

Publisert 10. august 2016 09:15..