Human performance enhancement

Developing and testing a new system for military mental skills training for the Norwegian Armed Forces.

Dette Professional Doctorate-prosjektet ved University of Central Lancashire ønsker å studere stress og adferd i strid og i andre livstruende situasjoner, i en militær kontekst. 

Hensikten er å utvikle en evidensbasert manual for militær mental trening som integrerer psykologiske metoder i militær trening og profesjonsutøvelse. 

Prosjektet startet i 2018 og er forventet avsluttet i 2022.

Prosjektleder fra FHS/Krigsskolen er Christian Ytterbøl.


Publisert 19. mai 2020 13:11.. Sist oppdatert 19. mai 2020 13:23.