Lederskap i Luftforsvaret

Revidering av Håndbok for Luftforsvaret 400-1. 

Ferdigstilles høsten 2020.

Finansiering: Luftkrigsskolen

Prosjektleder fra FHS/Luftkrigsskolen er Christina Stokkeland.


Publisert 5. september 2019 15:22.. Sist oppdatert 11. september 2019 15:34.