Luftforsvaret mot 2060

Prosjekt hvor det grunnleggende spørsmålet er hvordan Luftforsvaret bør innrettes/endres for best mulig å kunne møte fremtidens krav. 

Som et ledd i arbeidet med å bli et 5. generasjons Luftforsvar, ble Luftkrigsskolen bedt om å utarbeide en rapport hvor Luftkrigsskolen skal beskrive mulige utviklingstrekk og fremtidige sannsynlige trender for bruk av luftmakt som tar for seg perioden frem mot og utover 2030. 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Luftforsvarsstaben (LST), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og FHS/Luftkrigsskolen. 

Prosjektet er planlagt ferdigstilt august 2020.

Prosjektleder fra FHS/Luftkrigsskolen er Dag Henriksen.

Publisert 6. september 2019 11:25.. Sist oppdatert 31. mars 2020 08:38.