Unike data fra FN-operasjoner i Afrika

Datasettet United Nations Protection of Civilians Operations (UNPOCO) fanger 200 hendelser med bruk av militærmakt for å beskytte sivile fra vold.

Stian Kjeksrud

Datasettet er samlet inn fra ti FN-misjoner i Afrika i perioden 2000–2017, der FN-styrker brukte militærmakt for å beskytte sivile fra vold. Stian Kjeksrud ved Forsvarets Høgskole opprettet datasettet som en del av sitt doktorgradsarbeid.

Kjeksrud samlet inn dataene mens han jobbet som seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og var doktorgradskandidat ved Universitetet i Oslo (UiO). UNPOCO kan lastes ned gratis via DataverseNO, der du også vil finne en kodebok som forklarer datasettet mer i detalj.

Hvilken informasjon kan du finne i UNPOCO?

UNPOCO er det første datasettet i sitt slag som samler hendelser på tvers av misjoner og tid, der FN faktisk har brukt makt for å beskytte sivile fra vold.

Hver hendelse er kodet ifølge en rekke variabler:

 • tid
 • sted
 • varighet
 • type overgriper
 • type respons
 • utfall av operasjoner.

Du vil også finne referanse til kildene som underbygger datainnsamlingen.

Hva kan du bruke datasettet til?

UNPOCO kan brukes for å si noe om hva FN-styrker faktisk gjør for å beskytte sivile, hvor de gjør det, hvilke væpnede aktører FN-styrker beskytter sivile fra, og med hvilke utfall. Det sier også noe om hvilke troppebidragsytere som har deltatt i spesifikke operasjoner.

Hva slags hendelser er inkludert?

Datasettet inkluderer hendelser der:

 1. Overgripere truet, skadet eller drepte sivile
 2. FN-styrker – med et mandat til å beskytte sivile — ble utplassert til stedet der sivile var truet med vold
 3. FN-styrkene brukte makt for å beskytte sivile fra denne volden, og
 4. Rapportene til FNs Generalsekretær fanget opp hendelsen.


Hendelsene er hentet fra ti FN-misjoner i Afrika:

 1. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central  African Republic (MINUSCA)
 2. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)
 3. United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)
 4. United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA)
 5. United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)/ United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) (sammen sett som en misjon)
 6. African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)
 7. United Nations Mission in the Sudan (UNMIS)
 8. United Nations Operation in Côte d'Ivoire (UNOCI)
 9. United Nations Mission in Liberia (UNMIL)
 10. United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL)

Hvilke kilder er benyttet?

UNPOCO benytter seg stort sett av åpne data i rapporteringen fra FNs Generalsekretær til FNs Sikkerhetsråd, understøttet av biografier, andre FN-rapporter og noen nettartikler.

Dekker datasettet alle relevante hendelser?

Det er sannsynligvis mange hendelser som ikke er fanget i datasettet, og det er stor variasjon i form og kvalitet på FNs egen rapportering. Disse rapportene er allikevel å anse som de mest troverdige og konsistente på FN-misjoners aktivitet, og datasettet gir derfor et godt bilde av generelle trender over tid.

Kommer det oppdateringer?

Ambisjonen er å oppdatere UNPOCO hvert tredje år.

Hvordan sitere datasettet?

Kjeksrud, Stian (2019). Replication Data for: Using force to protect civilians. https://doi.org/10.18710/FZAVCN. DataverseNO, V1

Tilknyttet publikasjon: Kjeksrud, Stian (2019). Using force to protect civilians - A comparative analysis of United Nations military protection operations. Doktoravhandling (PhD), Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 25. januar 2019. http://hdl.handle.net/10852/68457

Forbehold

Alle feil og mangler er forfatterens ansvar. Forfatteren har ikke ansvar for andres bruk, analyser, eller tolkning av dataene. 

Copyright: Stian Kjeksrud


 Mer om FN-operasjoner

 

 

hogskolene_1223_datasettfnoperasjonehogskolene_1115_petterlindqvistsinev/hogskolene/Forskning/petter-lindqvist-sine-vorland-holen-digitale-verktøy-military-force-and-human-securityDigitale verktøy: Military Force and Human Security hogskolene_1223_datasettfnoperasjonehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=663
hogskolene_1223_datasettfnoperasjonehogskolene_1107_sinevorlandholentheu/hogskolene/Forskning/sine-vorland-holen-the-use-of-force-to-stop-violence-understanding-the-role-of-the-military-in-enhancing-human-securityThe Use of Force to Stop Violence: Understanding the Role of the Military in Enhancing Human Securityhogskolene_1223_datasettfnoperasjonehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=665
hogskolene_1223_datasettfnoperasjonehogskolene_1111_kerstilarsdotterusin/hogskolene/Forskning/kersti-larsdotter-using-force-in-un-peace-operationsUsing Force in UN Peace Operationshogskolene_1223_datasettfnoperasjonehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=664


Publisert 1. november 2019 09:30.. Sist oppdatert 12. november 2019 15:04.