Karaktertrekk hos offiserer

​Prosjektet er et PhD-prosjekt og ønsker å benytte kvantitativ metode for å se på karaktertrekk hos offiserer. 

Prosjektet ønsker å belyse 3 spørsmål:

  • Hvilke karaktertrekk er nødvendige hos militære ledere?
  • Hvordan måler man karaktertrekk på en god og pålitelig måte i en feltsituasjon?
  • Vil enkelte karaktertrekk kunne utvikles/styrkes under utdannelsen, og vil de være forutsigbare under øvelse og i senere militærkarriere?

Prosjektleder fra FHS/Krigsskolen er hovedlærer ledelse i krig og krise, Fredrik Nilsen

Prosjektdeltakere er hovedlærer i operativ ledelse, Ole Boe og Henning Bang som er professor II ved FHS/Krigsskolen.

Publisert 28. mai 2019 11:07.. Sist oppdatert 7. mai 2020 11:24.