HFM 268 - Synthetic Environments for Mission Effectiveness Assessment

Formålet til HFM 268 er å skape realistiske og kosteffektive syntetiske miljøer som muliggjør design og evaluering av nye alternative militære systemer i NATO, og å utvikle effektive menneske-system kapabiliteter som opprettholder alliansens responskapasiteter. HFM 268 fokuserer derfor på syntetiske miljøer som integrerer «human in the loop» med simulerte operasjonsmiljøer.

Prosjektet er finansiert av NATO.

Prosjekteder er fra NATO Science and Technology (NATO STO) og deltaker fra NAVKOMP på vegne av Sjef FSAN er Frode Mjelde (FHS/Sjøkrigsskolen).

Publisert 2. september 2019 15:56.. Sist oppdatert 31. mars 2020 09:26.