Maritime Preparedness and International Partnership in the High North (MARPART)

Maritime Preparedness and International Partnership in the High North (MARPART) undersøker den arktiske regionens samlede beredskapsressurser, samarbeidutfordringer, organisering og styringsmønstre. Konsortiet består av en bred gruppe kombinert av akademia, industri og statlige aktører.

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet, Nordland Fylkeskommune og aktører fra norsk industri.

Prosjektleder er fra Nord Universitet og deltager fra Sjøforsvarets Navigasjonskompetansesenter er Frode Mjelde (FHS/Sjøkrigsskolen).

Publisert 2. september 2019 15:34.. Sist oppdatert 31. mars 2020 09:48.