Forskningsprosjekter ved FHS/Forsvarets stabsskole

FHS/Forsvarets stabsskole driver forskning, utviklingsarbeid og formidling innen en rekke områder knyttet til militær virksomhet.

​​​

Blant emnene er militærteori, militærhistorie, strategi og doktrine, jus, etikk, erfaringshåndtering, logistikk, sikkerhet.

De ansatte består av både sivile og militære, de aller fleste med forskningskompetanse. De faglig ansatte publiserer og formidler jevnlig, både nasjonalt og internasjonalt.

FHS/Forsvarets stabsskole har et utstrakt nettverk innen militære og sivile forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Siden 1990-tallet har vi samarbeidet med NUPI om det årlige «Militærmaktseminaret».

 Prosjekter ved FHS/FSTS

 

 

Autonome droner og robotisering av krigAutonome droner og robotisering av krighttp://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/fsts-forskning/droner
Det uforutsetteDet uforutsettehttp://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/Det uforutsette
FellesoperasjonerFellesoperasjonerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/fellesoperasjoner
Gender i militære operasjonerGender i militære operasjonerhttp://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/fsts-forskning/Gender i militare operasjoner
Juss og militærmakt Juss og militærmakt http://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/fsts-forskning/Juss og militærmakt
Militærteori og historie Militærteori og historie http://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/fsts-forskning/Militærteori og historie
Nordområdene og militærmakt (avsluttet)Nordområdene og militærmakt (avsluttet)http://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/fsts-forskning/nordområdene-(avsluttet)
Norske veteraner og det sivile samfunnetNorske veteraner og det sivile samfunnethttp://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/Veteraner
Småstaters doktrinelle, strategiske og politiske tenkning om rommakt Småstaters doktrinelle, strategiske og politiske tenkning om rommakt http://forsvaret.no/hogskolene/Forskning/fsts-forskning/Rommakt

Publisert 12. juni 2015 10:31.. Sist oppdatert 21. januar 2016 15:55.