Militærteori og historie

Avdelingen har flere delprosjekter innen dette grunnleggende fagområdet. I 2014-15 har  de ført til bokutgivelser og artikler
  • Høiback, Harald, Militærhistorie, fra 1500 til idag (Oslo: Cappelen, 2014).
  • Ydstebø, Palle and Harald Høiback (eds.), Første verdenskrig – operasjoner, myter og militære konsekvenser (Oslo: Abstrakt Forlag, 2014/15).
  • Høiback, Harlad, «Dieppe All Over Again: The Quandaries of Combined Joint Operations», Joint Force Quarterly, vol. 73 2nd Quarter 2014.

Kontaktperson: Oblt. Palle Ydstebø, Seksjon for strategi og doktrine, MILMAKT

Publisert 8. juli 2015 09:51.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:12.