Nordområdene og militærmakt

Avdelingen har flere delprosjekter som tar for seg historiske og nåtidige utfordringer av militær-strategisk art i nordområdene.
  • Dyndal, Gjert Lage , "The Political Challenge to Petroleum Activity around Svalbard", in RUSI Journal, April/May 2014.
  • Dyndal, Gjert Lage , "The High North Strategies of the Cold War", in Bernd, Lemke (ed.), Periphery or Contact Zone? The NATO Flanks 1961-2014 (Freiburg: Rombach Verlag, 2014).
  • Dyndal, Gjert Lage , “The Cold War High North in NATO Intelligence” (in progress).

I tillegg har avdelingen startet opp et nytt, eksternfinansiert, delprosjekt:

  • Heier, Tormod (red. med flere), Småstaten Norge og stormakten Russland – sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, (Oslo: Universitetsforlaget, planlagt 2015).

Utviklingen mellom stormaktene i internasjonal politikk har siden midten av 2000-tallet tydeliggjort behovet for en mer systematisk gjennomgang av de sikkerhetspolitiske og militære utfordringene som Norge står overfor. Dette gjelder spesielt i forhold til Nordområdene, som er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Boken vektlegger den forsvars- og sikkerhetspolitiske utviklingen i regionen, og hvilke ressurser og muligheter norske myndigheter har for å møte utfordringer som har sitt opphav i det asymmetriske maktforholdet til Russland.

Kontaktperson: Oblt. (PhD) Tormod Heier, Senter for militære erfaringer (SME), Milmakt

Publisert 3. juni 2014 10:46..