Småstaters doktrinelle, strategiske og politiske tenkning om rommakt

Fellesprosjekt mellom FFI, LKSK og FSTS om «småstaters doktrinelle, strategiske og politiske tenkning om rommakt».

​Prosjektet fokuserer på bruk av rommakt som sikkerhetspolitisk virkemiddel i det 21. århundre. Idet rommet utvikler seg som en stadig viktigere geopolitisk arena som følge av teknologiutvikling og økt tilgang til romdomenet, ser vi at tidligere klart definerte maktposisjoner i rommet fragmenteres. 

Studien tar for seg mindre staters internasjonale og militærpolitiske rolle, kapasitetspotensiale og utvikling av militær romstrategi- og doktrine.

Prosjektet finansieres av Forsvarets Forskningsinstitutt, Luftkrigsskolen og Institutt for militær ledelse og operasjoner, og gjennomføres som et PhD studium.

Publisert 8. juli 2015 10:21.. Sist oppdatert 29. januar 2019 16:01.