Strategisk tenkning? Norsk maktbruk i Afghanistan

Norske myndigheter hadde langt på vei ikke noen strategi eller plan for hvordan norske styrker skulle brukes i Afghanistan. Politiske uttalelser og styringssignaler var vage og tvetydige.

Sammenheng mellom mål, midler og metoder, var ikke til stede, ifølge denne analysen. Dette gjaldt både Bondevik II- og Stoltenberg II-regjeringen.

Det er derfor på høy tid, slik Stortinget har besluttet, å gå det norske Afghanistan-engasjementet nærmere etter i sømmene.

Militære studier nr. 4-2014 er relevant for de som studerer norsk politikk og strategi under Afghanistan-engasjementet til Bondevik II -og Stoltenberg II-regjeringene.


Last ned og les Militære studier 4.


Publisert 27. oktober 2014 08:34..