Autonome droner og robotisering av krig

Drone og robotiseringsdebatten har blitt omfattende internasjonalt de siste årene, særlig som følge av de bevæpnede dronene, som aktivt har blitt brukt i «kampen mot terror».

​​​Denne debatten har også kommet til Norge, både med utstrakt forskning, og nå sist med den aktuelle dokumentarfilmen «Drone». Den norske debatten har allikevel i all hovedsak hatt oppmerksomheten rettet mot motstand mot dronebruk generelt, og akademisk diskutert hovedsakelig i en «humanitarian law» ramme.

Vi mener debatten kunne ha vært bredere i sin tilnærming. Ytterligere vil vi i dette prosjektet sikte på den utviklingen vi aner konturene av, og som vil være langt mer kritisk enn den foregående: Utviklingen av autonome droner i sin voldsutøvelse.

For Forsvaret er denne boken viktig. Dronedebatten har ikke helt slått rot i det norske Forsvaret. Dette sannsynligvis som følge av at Luftforsvaret har blitt en konservativ aktør, som har nok med å argumentere for de bemannede systemer man ønsker å anskaffe. Dermed kommer Forsvaret på etterskudd med tanker om de klare trender man internasjonalt opplever med (revolusjonerende) utvikling av droneteknologi.

Publisert 8. juli 2015 11:15.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:12.