hogskolene_1158_gislestrandlaboratorhogskolene_1158_gislestrandlaboratorhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=299Foto: Sjøkrigsskolen ved Forsvarets høgskole/media/PubImages/Kadetter_i arbeid kav_tunnel.jpg

Laboratorieoppsett av gassturbininstallasjon for utvikling og testing av teknologi og HMI

Prosjektet er en videreføring av P6006 - ny maskinlab. Et laboratorieoppsett med en to-akslet gassturbin (GT) med dynamometer og instrumentering, som er bygget ved FHS/Sjøkrigsskolen. 

Oppsettet videreutvikles for å nytte bruk av tradisjonell instrumentering og ny kommunikasjonsteknologi for å studere ulike sider ved denne, spesielt Human Machine Interface (HMI). 

Ferdigstilt vil installasjonen kunne nyttes for flere typer studier innen HMI og innenfor ny teknologi og dennes anvendelse. Kunnskap ervervet kan ha innvirkning på nye anskaffelser eller modifikasjoner på materiell til Sjøforsvaret.

Gassturbin (GT) og tilhørende prøvestand ble i hovedsak finansiert og anskaffet som del av P6006 - ny maskinlab. Denne delen av prosjektet ble valgt gjennomført som en aktivitet hvor Sjøkrigsskolen selv sto for sammensetning av komponenter, bygging og utprøving/testing. 

P6006 ble avsluttet våren 2017, men siden den gang har skolen arbeidet for å videreutvikle anlegget, spesielt instrumentering- og datainnsamling. 

Prosjektleder fra FHS/Sjøkrigsskolen er Gisle Strand.

Følgende leveranser er utført siden 2017:

 • Kjøleluft til GT 
 • Luftinntak for forbrenningsluft
 • Varmeveksler i luftinntak
 • Sikkerhetskretser og ekstern strømforsyning

Pågående arbeid og videre utvikling: 

 • Programmere script/program for overføring av GT måledata. Bytte ut mikroprosessorer. Presentasjon av data. Designarbeid.  
 • Eksoslyddemper/eksosrensingsbehandler tilpasses. Utvendig montering og tilrettelegging. Designarbeid. 
 • Støyisolerende hus. Ferdiggjøre tilpassing/tetting av lekkasjeåpninger i tak. 
 • Instrumentering. Montering, kalibrering og programvarejusteringer for måling av temperatur på GT. Fjerne støy/ustabilitet. 
 • Dagtank. Montere og kalibrere fysisk måleskala for sammenligning. 
 • Testing. Kartlegging av GT oppførsel. Oppdateringshastigheter for visning av analoge/digitale visere.
 • Alarm overvåkning. designe og montere visuell og/eller audio alarm for noen utvalgte/kritiske parametre (ITT, turtall, kjølevannstemp og flow, etc.). 
 • Sluttføre teknisk dokumentering av anlegget. 
 • Oppdateringer. Operatørens håndbok og vedlikeholdshåndbok for anlegget. 

Planlagte bacheloroppgaver.

Prosjektet går over flere år.


Publisert 2. september 2019 16:02.. Sist oppdatert 31. mars 2020 11:49.