Motivasjon i militær seleksjon

PhD-prosjektet tar for seg motivasjon i militær kontekst. Det undersøkes blant annet om man kan selektere til høyere motivasjon, hvilke egenskaper ved mennesker som gjør at noen motiveres mer enn andre i ulike organisasjoner, og hvilke konsekvenser dette får for organisasjonen.

Prosjektet tar utganspunkt i data samlet inn i Lederkandidatstudien og gjennomføres av PhD-stipendiat Henrik Sørlie, ved FHS/Stabsskolen.

Så langt er én artikkel innsendt og artikkel to er planlagt for innsending i 2019.

Publisert 21. mai 2019 14:55.. Sist oppdatert 9. september 2019 11:20.