Using Force in UN Peace Operations

Bokprosjektet ligger under programmet for FN-operasjoner.

Formålet er å øke forståelsen rundt bruk av makt i FNs fredsoperasjoner ved å analysere hvordan makt benyttes samt hvor effektivt man da oppnår formålet med operasjonen, som kan være alt fra rettferdige gjennomførte valg og beskyttelse av sivilbefolkning til å "nøytralisere"/hindre negative aktører.  

Prosjektet vil i tillegg ta for seg organisatoriske konsekvenser og nye utfordringer ved bruk av makt som for eksempel behovet for ny teknologi og våpen, økt etterspørsel av etterretning og informasjon, behovet for medisinsk assistanse samt begrensninger i økonomi og relevante kapasiteter.  Flere tidligere styrke- og stabssjefer fra de største FN-operasjonene bidrar med kapitler, i tillegg til anerkjente eksperter på feltet. Boken utgis på Routledge i 2020. 

Prosjektleder er Kersti LarsdotterFörsvarshögskolan i Stockholm, tidligere ansatt ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen.

Prosjektdeltakere forøvrig er:Publisert 23. mai 2019 11:53.. Sist oppdatert 18. november 2019 15:30.