Grow up digital - Developing cognitive agility and decision-making competence to maneuver in domains of complexity

Prosjektet er et PhD-samarbeidsprosjekt ved FHS/Cyberingeniørskolen og Høgskolen i Innlandet (INN) med hovedformål om å få økt kunnskap/kompetanse om hvordan enkeltindivider manøvrerer i situasjoner med økt digital kompleksitet.

Nye generasjoner av militært cyberpersonell har andre forutsetninger, ferdigheter og står også overfor nye oppgaver og utfordringer, men retningslinjer og kunnskap om hvordan de best kan forberede seg mangler. Studenter ved FHS/Cyberingeniørskolen deltar i prosjektet og resultatet kan påvirke fremtidens utvelgelse og utdannelse, samt utvikling og trening av individet tilpasset vår digitale verden.

Prosjektleder er Øyvind Jøsok, fra Forsvaret.
Prosjektdeltaker fra FHS/Cyberingeniørskolen er Kirsi Helkala

Publisert 21. mai 2019 16:26.. Sist oppdatert 22. mai 2019 15:33.