hogskolene_1276_kirsihelkalawarringwhogskolene_1276_kirsihelkalawarringwhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=298Foto: Pixabay/media/PubImages/AI_robot.jpg

Warring with Machines: Military Applications of Artificial Intelligence and the Relevance of Virtue Ethics

Kunstig intelligens spiller en stadig voksende rolle i militær kontekst.

Prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan den moralske integriteten hos militært personell kan bevares og forbedres når kunstig intelligens blir implementert i militære øvelser og krig.

Prosjektet tar utgangspunkt i etikk, filosofi og anvendt militær etikk, i tett dialog med institusjonelle interessenter/teknologer og representanter fra kognitiv nevrovitenskap.

Prosjektet stiller 3 spørsmål:

  • Vil kunstig intelligens endre vår forståelse av moral hos militæret?
  • Hvordan kan vi forstå verktøyene/mulighetene ved kunstig intelligens og hvordan endres den moralske og fysiologiske forståelsen ved virtuell adferd?
  • Hva betyr "virtuell-menneskelig-kunstigintelligens-interaksjon" i ulike deler av militæret?

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd med varighet:
januar 2020 - desember 2023.

Prosjektleder fra Peace Research Institute Oslo (PRIO er Greg Reichberg og prosjektdeltaker fra blant annet FHS/Cyberingeniørksolen er Kirsi Helkala

Andre deltakere er:

  • Einar Bøhn og Morten Goodwin, Universitetet i Agder
  • Sebastian Watzl, Universitetet i Oslo
  • Martin Cook og George Lucas, US Naval Academy 
  • Shannon French, Case Western Reserve University
  • Shannon Vallor, Santa Clara University
  • Peter Dombrowski, US Naval War College
  • Ophelia Deroy, Ludwig Maximilian University, Munich

Les mer om prosjektet her.

Publisert 12. mars 2020 12:28.. Sist oppdatert 13. mars 2020 10:48.