Integrating culture and gender perspectives in professional military education

​Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom FHS/Krigsskolen, FHS/Stabsskolen, National Defense University - USA og Department of National Defence - Canada.

Prosjektet er organisert som en NATO Research Task Group under NATO Science and Technology Organization (Human Factors and Medicine) og skal blant annet kartlegge hvordan kultur- og genderperspektiver integreres i offisersutdanninger i NATO. 

Kjetil Enstad fra FHS/Krigsskolen vil sammen med professor fra National Defense University - USA, lede en undergruppe, som skal se på de mer grunnleggende spørsmålene om militær effekt av mangfold og gender som mangfoldsbegrep. 

Prosjektdeltaker fra FHS/Stabsskolen er forsker Sine Vorland Holen og fra Royal Military College of Canada/Department of Defence Studies, dr. Alan C. Okros.

Publisert 28. mai 2019 15:16.. Sist oppdatert 9. september 2019 11:16.