Security Force Assistance (SFA)

​Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom FHS/Krigsskolen og Peace Research Institute Oslo (PRIO), og legger til grunn tre overordnede spørsmål: 

  • Hva er motivasjon og ambisjon til giverlandene i Security Force Assistance (SFA)? 
  • Hva er motivasjon og ambisjon i mottakerlandene? 
  • Hva er effekten av SFA? 
Prosjektleder er fra PRIO og prosjektdeltakere fra FHS/Krigsskolen er hovedlærer FoU og metode, Kjetil Enstadhovedlærer landmaktens utfordringer, Carsten F. Rønnfeldt og hovedlærer lederutvikling av taktiske ledere, Lars Eldal.

Publisert 28. mai 2019 13:16.. Sist oppdatert 14. oktober 2019 15:53.