Conflict-related sexual violence

Prosjektene ligger under programmet for FN-operasjoner.

Conflict-related sexual violence part I​

FN har tydeliggjort behovet for mer effektiv og vedvarende bekjempelse av konfliktrelatert seksualisert vold, og at denne kampen er sterkt knyttet til fred og sikkerhetstiltak. Videre skal militærkomponenten, som en av flere aktører i fredsbevarende operasjoner, respondere og forebygge konflikt-relatert seksualisert vold. Prosjektet har som mål å utarbeide en håndbok på militær respons og forebygging av konflikt-relatert seksualisert vold i operasjoner (CRSV).

Prosjektet er delfinansiert av Forsvarsdepartementet (via Forsvarsstaben).

CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE PART I​I (handbook)

Prosjektet bygger på Conflict-related sexual violence part I og består i å utarbeide Whole of Mission-håndbok for FN. Håndboken kan også brukes av politi, FN-relaterte instanser og sivile aktører i et konfliktområde.

Prosjektet er delfinansiert av Forsvars-, Utenriks- og Justisdepartementet (via Forsvarsstaben).

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er Lotte Vermeij.

Publisert 23. mai 2019 13:55.. Sist oppdatert 9. september 2019 10:05.