Kompetanse og beredskap for det uforutsette

Doktorgradsprosjektet ligger under programmet personell- og kompetansesstyring i forsvarssektoren og ønsker å analysere hvordan Forsvaret som beredskapsorganisasjon klarer å tilpasse seg uforutsette hendelser, blant annet i måten personellet trenes, øves og utdannes på. Hvordan kan individuelle forskjeller forklare evnen til å planlegge, mestre, lære og samhandle?

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NTNU (Institutt for psykologi), og bruker blant annet sosiale og organisasjonsmessige faktorer for å fremskaffe ny kunnskap om Forsvarets personell håndtering av uforutsigbare omgivelser/hendelser.   

Prosjektet er delfinansiert av Forsvarsdepartementet.

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er Marius Herberg. Han har blant annet bidratt i boken "Competence for the Unforeseen - The importance of human, social and organizational factors":

Herberg, Marius, Glenn-Egil Torgersen og Torbjørn Rundmo. 2018. "Competence for the Unforeseen - The importance of human, social and organizational factors". I Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, redigert av Glenn-Egil Torgersen, 267–300. Cappelen Damm Akademisk.

Publisert 20. mai 2019 13:25.. Sist oppdatert 9. september 2019 09:11.