Maritime Cyber Resilience

I dette fireårige prosjektet undersøkes mulighetene for å utvikle og forbedre cybersikkerheten i maritime digitale systemer og maritime operasjoner.

Prosjektet tar for seg hvordan en kan møte trusselen i forbindelse med maritim datasikkerhet på havet, gjennom menneskelige og teknologiske faktorer, og er delt inn i to hovedarbeidspakker og to stipendiat. 

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, FHS/Sjøkrigsskolen (SKSK), FHS/Cyberingeniørskolen (CiS), Kongsberg Defence and Aerospace (KDA), Norwegian Hull Club (NHC) og DNV GL.  

Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd (NFR) med oppstart april 2019.

Prosjektleder fra NTNU er Runar Ostnes. Deltakere fra Forsvarets høgskole er blant annet Mass Soldal Lund fra FHS/Cyberingeniørskolen.

Et utvalg av Lund sine publikasjoner

  • Lund, Mass Soldal, Jørgen Emil Gulland, Odd Sveinung Hareide, Øyvind Jøsok og Karl Olav Carlsson Weum. 2018. "Integrity of Integrated Navigation Systems". I 2018 IEEE Conference on Communications and Network Security (CNS), redigert av Jing Jiwu, Lazos Loukas og Peng Liu. IEEE.
  • Hareide, Odd Sveinung, Øyvind Jøsok, Mass Soldal Lund, Runar Ostnes og Kirsi Marjaana Helkala. 2018. Enhancing Navigator Competence by Demonstrating Maritime Cyber Security. Journal of navigation 71 (5): 1025–1039.
  • Lund, Mass Soldal, Odd Sveinung Hareide og Øyvind Jøsok. 2018. An Attack on an Integrated Navigation System. Necesse 3 (2): 149–163.
  • Lund, Mass Soldal, Bjørnar Solhaug og Ketil Stølen. 2011. Model-Driven Risk Analysis. The CORAS Approach. Springer.
Publisert 15. mai 2019 12:00.. Sist oppdatert 3. april 2020 13:28.