Maritime Augmented Reality

Prosjektet er et IFU-prosjekt (innovasjonsprosjekt) og "augmented reality" - utvidet virkelighet - har et stort potensiale innenfor maritime operasjoner. 

Maritime Augmented Reality (M-AR) prosjektet tar sikte på å utvikle et konsept basert på Microsoft HoloLens som et tilskudd til informasjonsdelingen via skjermer på den moderne skipsbroen. M-AR er et IFU-prosjekt med sivile samarbeidpartnere (North Invent, Navtor, DNV-GL, Sjøfartsdirektoratet, NTNU).

Hovedleveransen er et operativt system for M-AR (til bruk i navigasjon). 

FHS/SKSK/NavKomp har hatt flere leveranser i dette prosjektet, blant annet bacheloroppgaver og publiserte artikler. Det er flere ED-bacheloroppgaver innenfor dette temaet, og de har benyttet seg av ressursene i prosjektet (utstyr og programmerere). 

Finansiering: Innovasjonsprosjekt (IFU-prosjekt).

Prosjekteder fra North Invent er Svein Olav Tørresdal og deltaker fra Sjøforsvarets Navigasjonskompetansesenter er Frode Mjelde (FHS/Sjøkrigsskolen).

Publisert 2. september 2019 12:46.. Sist oppdatert 31. mars 2020 09:15.