Open Bridge Design System

Open Bridge Design System er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som utvikler en åpen plattform som gir bedre og sikrere brukergrensesnitt på skip, forenkler integrering av flere leverandører og åpner skipsbroen for nye applikasjoner. 

Samarbeidspartnergruppen representerer hele den maritime verdikjeden. Hovedleveransen er en design guideline, samt konkrete produkter og artikler. 

De ulike samarbeidspartnerne representerer hele den maritime verdikjeden.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Prosjektleder er fra Vard og Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO) og deltaker fra Sjøforsvaret er Frode Mjelde (FHS/Sjøkrigsskolen). 

Publisert 2. september 2019 11:24.. Sist oppdatert 31. mars 2020 09:22.