Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander

​Bok- og formidlingsprosjekt om Luftforsvarets historie i forbindelse med 75-års jubileet den 10. november 2019.

Akkurat denne dagen, for 75 år siden, ble forsvarsgrenen opprettet og Forsvarsmuseet og FHS/Luftkrigsskolen har i den anledning utgitt en jubileumsbok. Boken beskriver jubilanten fortalt gjennom 75 gjenstander og på den måten formidler Luftforsvarets historie.

Prosjektet er et samarbeid mellom FHS/Luftkrigsskolen og Forsvarsmuseet, og prosjektleder fra FHS/Luftkrigsskolen er dr. Ole Jørgen Maaø. Prosjektdeltaker fra Forsvarsmuseet er oberstløytnant Harald Høiback.

Boken ble lansert 30. oktober 2019.

Et utvalg av Maaø sine tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • Maaø, Ole Jørgen og Lars Peder Haga. 2018. Forsvarets doktrine for luftoperasjoner. Trondheim: Forsvaret.
  • Maaø, Ole Jørgen og Steinar Sanderød, red. 2017. Luftforsvarets historie - sett ovenfra. Fagbokforlaget.
  • Maaø, Ole Jørgen. 2018. Om å stå støtt på begge bein og bruke hoftene!Luftled (2): 22–25.
  • Maaø, Ole Jørgen og Svein Johnny Duvsete. 2018. North Weald 2018. Luftled : 40–41.
  • Maaø, Ole Jørgen og Jon Anders Maaø. 2018. En nordmann i RAF - Rolf Christophersens krigshistorie. Luftled - luftmilitært tidsskrift (3): 41–43.


Publisert 3. juni 2019 13:43.. Sist oppdatert 30. oktober 2019 10:58.