Helhetlig debriefing som kontinuerlig læringsmetode for Luftforsvaret

Prosjektet har til hensikt å utvikle en håndbok for erfaringslæringsprosesser. Som et ledd i prosjektet er det også utviklet en app for kollegastøtte. Prosjektet går over flere år.

Finansiering: FHS/Luftkrigsskolen.

Prosjektledere fra FHS/Luftkrigsskolen er Pål Fredriksen og Christian Moldjord.

Publisert 5. september 2019 14:32.. Sist oppdatert 5. september 2019 14:35.