Luftforsvarets Libya-operasjon i 2011 - erfaringer, lærdommer og veien videre

Prosjektet ser på hvilke organisasjonsmessige erfaringer Luftforsvaret gjorde seg på bakgrunn av Libyaoperasjonen. 

Ferdigstilles våren 2020.

Prosjektleder fra FHS/Luftkrigsskolen er Pål Fredriksen.

Publisert 10. september 2019 14:07.. Sist oppdatert 10. september 2019 14:07.