Landmakt

​Prosjektet er et bokprosjekt som søker å kartlegge og diskutere kunnskapsgrunnlaget for landmakten på lignende vis som Krigens vitenskap gjør det for fellesoperasjoner og militærteorien. 

Boken vil rette seg mot studenter på bachelor og master, og tilnærme seg landmakt og forståelsen av denne med flere ulike perspektiver. Disse spenner fra historiske, militærteoretiske, doktrinelle og teknologiske vinklinger, til mer praktiske forhold som stridsledelse, stridsteknikk, taktikk og erfaringer. Ambisjonen er å gi leseren kunnskap for å forstå landmakt og landkrigens ulike fasetter, som et grunnlag for egen praksis og kritisk refleksjon.

Prosjektleder fra FHS/Krigsskolen er seksjonssjef landmakt, Palle Ydstebø.

Publisert 28. mai 2019 13:41.. Sist oppdatert 28. mai 2019 15:42.