Digitale verktøy: Military Force and Human Security

​Prosjektet ligger under programmet for FN-operasjoner og bidrar for det første til å utvikle bruken av digitale læringsressurser i Forsvarets utdanningssystem. For det andre søker prosjektet å styrke kunnskapen om menneskelig sikkerhet i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av militære operasjoner og bruk av militærmakt. Gjennom en videoportal vil denne kompetansen gjøres lettere tilgjengelig for militært personell – både i Norge og utlandet.

Videoportalen er utviklet med 12 videoleksjoner som vil bli testet ut på nasjonale og internasjonale målgrupper, inkludert NATO, som vil benytte videoleksjonene i et nyetablert kurs innen beskyttelse av sivile. Videoportalen er tilgjengelig på https://forsvaret.inkrement.no  

Utprøving og evaluering vil foregå vinter/vår og frem til sommer 2020. 

Prosjektet er delfinansiert av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Prosjektleder er oberst Petter HF Lindqvist (NODEFIC). Prosjektdeltakere fra FHS/Stabsskolen er Stian Kjeksrud og Sine Vorland Holen, samt Gustav Sigholt Nyquist ved FHS/Fagstaben.

Publisert 23. mai 2019 14:43.. Sist oppdatert 17. februar 2020 15:41.