Pedagogiske metoder for å fremme analytisk tenkning i taktikk som kompensasjon for kadetters manglende militær erfaring

Prosjektet er todelt, første del er å kartlegge og samle inn informasjon om undervisning i taktikk ved allierte krigsskoler. Den andre delen er utvikling av eksisterende og innføring av nye undervisningsmetoder som fremmer analytisk tenkning i taktikk. 

Prosjektet startet opp i 2018, men ingen sluttdato er satt.

Prosjektleder fra FHS/Krigsskolen er Philip Matlary.

Publisert 28. mai 2019 14:56.. Sist oppdatert 9. september 2019 11:22.