Programmer og prosjekter ved Forsvarets høgskole

Forsknings- og utviklingsprogrammer og prosjekter innenfor militær ledelse, strategi og operasjoner samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.

 Programmer innenfor militær ledelse, strategi og operasjoner

 

 

hogskolene_1050_prosjekter_fhshogskolene_1106_fnoperasjoner/hogskolene/Forskning/fn-operasjoner/media/PubImages/IMG_0150_UN_Kidal.jpgFN-operasjonerForsknings- og utviklingsprogrammet skal videreutvikle teoretisk, konseptuell og empirisk kompetanse om FN-operasjoner.hogskolene_1050_prosjekter_fhshttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=572
hogskolene_1050_prosjekter_fhshogskolene_1135_militærledelse/hogskolene/Forskning/militær-ledelse/media/PubImages/Program%20militær%20ledelse.jpgMilitær ledelseForskningsprogrammet militær ledelse ønsker å gi økt kunnskap knyttet til effektiv militær ledelse i Forsvaret. hogskolene_1050_prosjekter_fhshttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=579
hogskolene_1050_prosjekter_fhshogskolene_656_personellogkompetans/hogskolene/Forskning/Personell og kompetanse/media/PubImages/studenter%20ved%20FHS_2.jpgPersonell- og kompetansestyring i forsvarssektorenForskningsprogrammet skal bidra til å styrke Forsvaret som en moderne kompetanseorganisasjon.hogskolene_1050_prosjekter_fhshttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=573
hogskolene_1050_prosjekter_fhshogskolene_1145_sjømakt2040geopoliti/hogskolene/Forskning/prosjekter_fhs/sjømakt-2040-geopolitisk-utvikling-og-det-maritime-domenet/media/PubImages/Sjømakt%202040.jpgSjømakt 2040 Forskningsprogrammet «Sjømakt 2040: Geopolitisk utvikling og det maritime domenet» analyserer trender og utviklinger innen det maritime domenet som kan ha betydning for norsk forsvarsutvikling.hogskolene_1050_prosjekter_fhshttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=611

 Programmer innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk

 

 

Asia-programmet<img alt="" src="/media/PubImages/forskning_asia_stud_Shanghai-Center-Tower-Chinas-Next-Tallest-Building.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Asia-programmetKinas og Indias vekst fører til en maktforskyvning mot Asia.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier
Security in Northern Europe (SNE) <img alt="" src="/media/PubImages/security-in-northern-europe-research-IFS.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Security in Northern Europe (SNE) Forskningsprogrammet Security in Northern Europe (SNE) undersøker sikkerhets- og forsvarsrelaterte forhold av betydning for Nord-Europa.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Security-and-Defence-in-Northern-Europe
Det norske forsvaret på Balkan<img alt="" src="/media/PubImages/Balkanseminar_nov_16_Ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Det norske forsvaret på BalkanI perioden fra 1992 til i dag har over 14 000 norske soldater gjort tjeneste i FN- og NATO-ledede operasjoner på Balkan. http://forsvaret.no/ifs/Forskning/det-norske-forsvaret-på-balkan
Planprogrammet<img alt="" src="/media/PubImages/_MG_4688_edited.jpg" style="BORDER:0px solid;" />PlanprogrammetGjennom Planprogrammet yter Institutt for forsvarsstudier (IFS) forskningsbaserte bidrag til langtidsplanleggingen i forsvarssektoren. http://forsvaret.no/ifs/Forskning/planprogrammet-langtidsplanlegging-forsvarssektor
Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk<img alt="" src="/media/PubImages/Putin%20russlandsprogrammet_ferdig.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Program for russisk sikkerhets- og forsvarspolitikkRusslandsprogrammet ved IFS retter søkelyset mot russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/program-russland-forsvar-sikkerhetspolitikk
Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv<img alt="" src="/media/PubImages/Orion%20Andøya.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektivForskningsprogrammet Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv (S-pol) skal videreutvikle den teoretiske, konseptuelle og empiriske kompetansen om norsk sikkerhetspolitikk.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/norsk_sikkerhetspolitikk_i_strategisk_perspektiv
Forsvarsomstilling<img alt="" src="/media/PubImages/omstilling_topp_original.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarsomstilling​Forskning på omstilling av Forsvaret er et viktig satsningsområde ved IFS.http://forsvaret.no/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner/Forsvarsomstilling