NEPTUNE

Prosjektet ønskjer å videreutvikle krigsspelet NEPTUNE til å bli ei plattform for læring innan sjøkrigs og fellesoperasjonar.

Dette prosjektet har i samarbeid med US Coast Guard, US Coast Guard Academy, den norske Kystvakta og spelprodusenten TurboTapeGames utvikla dataspelet Naval War Arctic Circle til eit lågkost og lågterskel simuleringsverktøy som støttar læring innan sjøkrigs og fellesoperasjonar. 

Dette utviklingsarbeidet er no på veg frå utviklingsfasen og over operasjonalisering og aktiv bruk. Forventa ferdig utvikla ila 2019.

Finansiering: Forsvarets høgskule og Innovasjon Norge.

Prosjektleiar frå FHS/Sjøkrigsskulen er Tor Ivar Strømmen.

Publisert 29. august 2019 14:36.. Sist oppdatert 3. september 2019 11:38.