Newport Arctic Scholar initiative

Prosjektet tek før seg sjømaktrelaterte problemstillingar som er felles dei land med ei grense mot Arktis.

Prosjektet er eit felles prosjekt for alle dei arktiske statane, unnateke Russland, og er leia av US Naval War College. Prosjektet tek før seg ulike sjømaktrelaterte problemstillingar som er felles dei arktiske landa. 

Prosjektet si første fase skal leie ut ei redigert bok som mellom anna gir avgjersletakarar råd om plausible maritime strategiar som kan fremje fredleg utvikling og samverke i Arktis. 

Finansiering er blant anna Sjøforsvarsstaben.

Prosjektleiarar er Walter Berbrick og Lars Saunes frå US Naval War College, og norsk representant frå FHS/Sjøkrigsskulen er Tor Ivar Strømmen.

Publisert 29. august 2019 15:07.. Sist oppdatert 3. september 2019 11:36.