Forsvarets medarbeider- og lederundersøkelse

Forsvarets særskilte samfunnsoppdrag gjør at det stilles høye krav til våre ledere. Forsvaret bruker derfor store ressurser på å selektere, utdanne og trene offiserer som skal være best mulig skikket til å møte fremtidens militære lederutfordringer. Kunnskap om ledelse, lederutvikling, utøvd ledelse og dens konsekvenser i Forsvaret blir derfor svært viktig. Studien er en del av forskningsprogrammet militær ledelse.

Prosjektet skal kartlegge ulike aspekter ved lederadferd og undersøke i hvilken grad dette påvirker prestasjoner, effektivitet og holdningsmessige utfall, og om dette medfører helsemessige konsekvenser.  

Prosjektet tar primært utgangspunkt i data fra Forsvarets medarbeiderundersøkelser fra 2015 (FMU) og påfølgende år, Forsvarets helseregister og andre relevante styringsdata fra Forsvaret.  

Følgende tematikk berøres spesifikt:

  1. Hvordan varierer graden av balansert lederadferd sett opp mot faktorer som for eksempel alder, kjønn, gradsnivå og organisatorisk tilknytning.
  2. Hvilken betydning har balansert lederadferd sett opp mot individuelle prestasjoner, trivsel og helse. 
  3. Forekommer det destruktiv ledelse og hvilken betydning har eventuelt dette. 

Resultatene brukes blant annet til videreutvikling av MIL 360, undervisning på ulike nivåer, og som styringsinformasjon i Forsvaret.

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er hovedlærer Rino B.Johansen.

Et utvalg av Johansen sine tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)


Publisert 21. mai 2019 10:58.. Sist oppdatert 24. januar 2020 14:03.