Stabsskolestudien

Prosjektet er en del av forskningsprogrammet militær ledelse med hensikt å undersøke lederatferd hos stabsskolestudentene som antas å utgjøre Forsvarets fremtidige toppledere. 

Studiens funn vil kunne danne grunnlag for å videreutvikle gjeldende seleksjonskriterier og innretting av lederutdanningen i Forsvaret.

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er kommandørkaptein dr Rino B. Johansen.

Et utvalg av Rino B. Johansen sine tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)​

Publisert 21. mai 2019 15:29.. Sist oppdatert 24. januar 2020 14:04.