From Meaning of Service to Psychological Growth and Confirmation of Identity – a Mixed Method Research

PhD-prosjekt i regi av Forsvarets veterantjeneste som også delfinansierer prosjektet. Forventet ferdigstilles høsten 2019. 

Prosjektleder/PhD-kandidat ved FHS/Luftkrigsskolen er Roger Lien.

Publisert 6. september 2019 11:46.. Sist oppdatert 6. september 2019 11:47.