Valgemne FN-operasjoner

Prosjektet ligger under programmet for FN-operasjoner og Forsvarets høgskole vil fra studieåret 2019 til og med 2020 tilby et nytt valgemne som tar for seg hvordan FN løser oppgaven med å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. 

Emnet går dypt inn i de utfordringene FN står overfor som et resultat av endrede konfliktmønstre. Selv om fredsbevarende operasjoner vektlegges i emnet, belyses også FNs brede innsats for fred og sikkerhet gjennom andre typer innsats og virkemidler. 

Prosjektet anses som gjennomført når emneansvarlig gjennomfører valgemnet.​

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er Rune Solberg.

Publisert 23. mai 2019 10:48.. Sist oppdatert 17. mars 2020 09:47.