Et fleksibelt og gripbart maritimt Totalforsvar

Prosjektet ser på fem konkrete logistiske utfordringer og spør hvorvidt sivile maritime ressurser kan bidra til at Norge kan få bedre operativ evne.

Utfordringene dreier seg om forsyning og støtte til kampfartøy, tung maritim støttekapasitet, mobilitet til hæren, strategisk transport, og mottak av amerikanske forsterkninger. Prosjektet søker å finne løsninger som både er militært ønskelig og praktisk mulige, samtidig som det gagner den maritime klyngen.

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet. 

Prosjektleder fra FHS/Sjøkrigsskolen er Ståle Ulriksen og prosjektmedarbeider fra FHS/Sjøkrigsskolen er Åse Gilje Østensen.

Publisert 3. september 2019 10:10..