Revitalizing Transatlantic Maritime Security

Bakgrunnen for dette prosjektet er for det første, en erkjennelse av viktigheten av å ha en realistisk men fleksibel plan for mottak av allierte styrker til Europa. For det andre ser vi en betydelig mangel på amerikansk kapasitet til sjøbåren strategisk transport, og sist men ikke minst er det praktiske utfordringer med å motta støtte fra U.S. Marine Corps som må adresseres. 

Prosjektet søker å belyse to spesifikke logistiske utfordringer i så henseende. Nemlig å få amerikanske styrker raskt transportert over Atlanterhavet i tilfelle krig og å få en variant av US Marine Corps Seabasing-konsept til å fungere i Norge. 

FHS/Sjøkrigsskolen ønsker å kartlegge de operative behovene på den ene siden og drøfter løsninger som eventuelt kan dekke disse behovene fra den sivile maritime næringens side. Prosjektet drøfter også begrensninger og svakheter knyttet til dette.

Prosjektleder fra FHS/Sjøkrigsskolen er Ståle Ulriksen og prosjektmedarbeider fra FHS/Sjøkrigsskolen er Åse Gilje Østensen.

Publisert 3. september 2019 10:12..