Destruktiv ledelse i en militær kontekst

PhD-prosjektet har som formål å undersøke destruktiv ledelse i en militær kontekst, herunder hva som er omfanget, årsaker og konsekvenser av denne typen ledelse.

Prosjektet vil gi Forsvaret økt kunnskap om fenomenet, og resultatene fra studiene kan bidre til å videreutvikle seleksjonsprosessen samt bidra til at virksomheten kan forebygge og håndtere destruktiv ledelse på en bedre måte. 

I PhD prosjektet vil det gjennomføres en meta-analyse av destruktiv ledelse i militær kontekst fra norsk og internasjonal forskning, og det vil samles inn data fra FOS og befalsskolene for å undersøke om konstruktive og destruktive former for ledelse kan predikeres, se lederkandidatstudien

Forskningen danner også grunnlaget for undervisning på stabs- og masterstudiet, VOU og befalsskolen, og den har gitt opphav til et dedikert kapittel om destruktiv ledelse i en fagbok om militær ledelse

PhD-prosjektet gjennomføres av Thomas Hol Fosse ved FHS/Stabsskolen.

Et utvalg av Fosse sine tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)


Publisert 21. mai 2019 14:20.. Sist oppdatert 12. september 2019 09:34.