Complex Planning

Prosjektet ligger under programmet for FN-operasjoner.

Fremtiden er alltid usikker, men utredninger peker på at den vil være preget av økt kaos, kompleksitet og konkurranse. Forsvaret vil møte nye utfordringer forårsaket av humanitære kriser, ikke-statlige aktører og cyber-aktiviteter. For å håndtere dette må vi være i stand til å løse komplekse problemer. Det krever først og fremst metodikk for å forutse, analysere og planlegge for å løse fremtidens utfordringer. For militære operasjoner kan FN-operasjoner, med kulturelt forskjellige samarbeidsland, komplekse politiske beslutningsprosesser, og operasjonsområder i de mest komplekse scenarier, være de mest utfordrende.

Forskningsprosjektet ser på alternative planleggingsmetodikker som i større grad tar hensyn til komplekse problemstillinger. Disse vil primært være hentet innen etablerte metodikker fra design og innovasjon. Hvordan kan moderne planmetodikk være med på å bedre militære styrkers evne til å håndtere komplekse problemer?

Prosjektet er delfinansiert av Forsvarsdepartementet med varighet fram til 2022.

Prosjektleder fra FHS/Stabsskolen er Thomas Slensvik.

Et utvalg av Slensvik sine tidligere publikasjoner (se ansattsiden for full oversikt)

  • Slensvik, Thomas. 2018. Kampen om mediene. Forsvarets forum (5): 58–59.
  • Slensvik, Thomas. 2018. Til begjær og besvær - I 100 år har stridsvogner sikret mobilitet, gjennombrudd og ildkraft. Forsvarets forum (4): 66–67.


Publisert 23. mai 2019 10:14.. Sist oppdatert 9. september 2019 09:15.